Statut

 
 
STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 7
 Z GRUPĄ WCZESNOPRZEDSZKOLNĄ Z OPIEKĄ PIELĘGNIARSKĄ 
W KLUCZBORKU
 
 Poniżej znajduje się link do dokumentu